Moving 30 år

År 1976 startade det band som idag, 36 år senare, har utvecklats til Moving Big Band. Från början hade bandet svart att hitta en fast repetitionslokal utan fick ideligen flytta runt i stan. Så namnet Moving Big Band kom ganska naturligt.

Sedan ett antal år har bandet hittat en fast punkt i Restaurant Gastronomens lokaler på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

gallery/stage05